Link to the report of An Olive Branch

Report of An Olive Branch into Allegations of Misconduct

Summary

 

Early in 2020, multiple allegations concerning sexual misconduct by our founder Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (Yogi Bhajan) came to light. As a non-profit religious organization with a commitment to high ethical standards, the Siri Singh Sahib Corporation (SSSC) took formal steps to address the allegations. We directed the formation of a Collaborative Response Team (CRT), which was tasked with responding to the allegations in a transparent and timely manner.

The SSSC then commissioned an independent organization, An Olive Branch (AOB), to conduct an independent investigation into the allegations. As the allegations were made posthumously, efforts were made throughout the process to ensure that Yogi Bhajan’s students and supporters had the opportunity to speak on his behalf. Neither the SSSC, the CRT, nor any of our affiliate organizations have had any influence over An Olive Branch’s process or its report.

 

Click below image to read the full report:

Kernboodschappen BKYF

De 3 kernboodschappen van de raad van bestuur van de Belgische Kundalini Yoga vereniging aangaande de aantijgingen van seksueel en machtsmisbruik tegenover Yogi Bhajan in de States. 

 1. Wij veroordelen elke vorm van misbruik en uitbuiting.
 2. In België willen wij een veilige omgeving verzekeren voor studenten en leraren.
 3. Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan bracht al veel goeds in het leven van vele yoga beoefenaars in België. Dat willen wij zo houden. 

Wij streven naar een toekomst waarin respect voor de integriteit van elk persoon en ware yoga beleving centraal staan. 

Ondertekend op 21 juli 2020,

Sige Mariën, Philip Van Langenhove, Danielle Dieudonné - leden van de Raad van Bestuur

 

Info aantijgingen Yogi Bhajan – versie 23 juli 2020 

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige stand van zaken betreffende de aantijgingen tegenover Yogi Bhajan (†2004). Hij was de spirituele leider die zijn eigen vorm van Kundalini Yoga (KY) eind jaren zestig in het Westen introduceerde.

Sinds begin 2020 heerst er onrust in de internationale organisaties van waaruit Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan bewaakt, beheerd en bestuurd wordt. De trigger voor de opschudding is het boek  Premka - White Bird in a Golden Cage - My life with Yogi Bhajan van Pamela Saharah Dyson dat in januari verscheen. De schrijfster getuigt daarin over het seksueel en machtsmisbruik dat zij heeft ervaren in de loop van de zestien jaar die ze doorbracht in de nabijheid van Yogi Bhajan.

Gestimuleerd door het boek, de MeToo beweging en de tijdsgeest gebruikten anderen dit momentum om hun eigen beschuldigingen ten aanzien van Yogi Bhajan en zijn organisatie te uiten. Of deze aantijgingen terecht zijn of niet is vandaag nog niet duidelijk. De top van de internationale KY organisatie liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door An Olive Branch. Eind juli zal hun rapport klaar zijn. Het zal hier ook verschijnen.

 Wereldwijd zijn de reacties op deze onthullingen in de KY gemeenschap heel uiteenlopend. Sommigen noemen de aantijgingen tegen hun spirituele leider onterecht, onwaar en pure laster. Anderen erkennen dat er wel degelijk vermoedens waren van wanpraktijken, maar ze hebben persoonlijk niets gehoord of gezien. Nog anderen zijn verontwaardigd, boos en voelen zich bedrogen. Beoefenaars van Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan die ver af staan van deze problematiek verklaren dat ze misbruik afkeuren maar dat ze houden van de voordelen die deze yogavorm hen brengt.

Sommige leraren in België kiezen ervoor om aan hun studenten duiding te geven bij wat er aan de hand is. Anderen doen dat niet. Elke leraar volgt zijn gevoel en beslist over wat nodig is rekening houdend met de context waarin hij/zij zich bevindt.

 Hieronder lijsten wij de onderzoeken naar wanpraktijken die momenteel lopen en de acties die al genomen werden. Een aantal zaken gebeuren op initiatief van de KY organisaties zelf of door partners die zij een opdracht gaven zoals An Olive Branch. In de States werden er in het verleden al rechtszaken aangespannen. Eind juni startte er een nieuwe. Ook de academische wereld is al enkele jaren geïnteresseerd in deze zaak. Historici doen onderzoek naar de ware oorsprong van deze unieke yogavorm en naar het leven en het werk van Yogi Bhajan. 

 • Het onafhankelijke rapport van An Olive Branch dat eind juli verschijnt zal meer duidelijkheid brengen over de klachten van seksueel misbruik en intimidatie.
 • Ondertussen biedt de Internationale KY organisatie aan alle vermeende slachtoffers die hun verhaal deden bij An Olive Branch, de mogelijkheid om beroep te doen op een financiële ondersteuning voor professionele hulp. 
 • Een van de vermeende slachtoffers startte eind juni een rechtszaak op in Los Angeles. Haar aanklacht gaat over seksuele intimidaties door Yogi Bhajan die zij als kind zou ondergaan hebben. Zij beschuldigt de KY organisaties en bedrijven ervan dat ze door Yogi Bhajan en de zijnen werden opgericht als dekmantel voor sektepraktijken. 
 • In maart en april 2020 begonnen ook de kinderen van de eerste volgers van Yogi Bhajan te getuigen over pijnlijke ervaringen in hun jeugd. Zij spreken van aanhoudend seksueel, emotioneel en fysiek geweld in de internaten in India en New Mexico. Hun verhalen brachten een schokgolf teweeg die nog lang zal nazinderen. Velen onder hen verwijzen naar het leven in de nabijheid van Yogi Bhajan als naar het leven in een sekte. Over een deel van deze klachten zullen we meer vernemen in het rapport van An Olive Branch
 • De Internationale KY organisatie biedt voor haar leden Listening Tours Iedereen die ondersteuning nodig heeft kan daaraan deelnemen. 
 • De academische onderzoeken naar de ware oorsprong van Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan worden verdergezet. Vanuit KRI, het Kundalini Research Institute, wordt er vandaag naar hen geluisterd. KRI zal aanpassingen doorvoeren in publicaties indien er historisch onjuiste informatie is weergegeven. Teksten en video’s die aanstootgevend kunnen zijn voor slachtoffers van welk misbruik dan ook, zullen worden verwijderd of juist gekaderd. In de lerarenopleiding zal in de toekomst meer tijd besteed worden aan een gezonde dynamiek in de relatie tussen leerlingen en leraars. 
 • De oude verhalen over wanpraktijken in de winstgevende organisaties die Yogi Bhajan opstartte en enkele drugs- en fraudedelicten waarvoor vertrouwelingen van Yogi Bhajan werden veroordeeld, komen weer aan de oppervlakte. Het is niet zeker of er op dit vlak nog nieuwe feiten aan het licht zullen komen en of er nog acties zullen volgen.  

Nawoord van de Raad van Bestuur van de Belgische Kundalini Yoga vereniging

Wij streven ernaar om de negatieve emoties en de pijn die onvermijdelijk waren bij deze al dan niet terechte onthullingen te transformeren en die energie te gebruiken voor uitzuivering.

Wij streven naar een toekomst waarin misbruik ten allen tijde vermeden wordt en waarin respect voor de integriteit van elk persoon en ware yoga beleving centraal staan. 

Een belangrijk bericht van KRI

 

Dear KRI Community,
 
Sat Nam. These last few months have been a challenging time for our Kundalini Yoga global community and for KRI as the organization tasked with preserving and spreading Yogi Bhajan’s teachings. Our staff, and you, our beloved teachers, trainers and global community have all been shaken by the publication of the book “Premka; White Bird in a Golden Cage” by Pamela Dyson and the opening that was created for other people to share some of their experiences of Yogi Bhajan. We are upset and saddened by these disturbing stories that are being shared openly on social media and beyond.
 
Here at KRI, we are committed to the process of healing as we move forward together.  We continue to focus on our experience with the technology and not focused on the personality of any one teacher. We will continue to support our students, teachers, and trainers around the world as we build the sustainable future of KRI together.
 
We are looking at ourselves as an organization and reevaluating our mission and purpose in serving the world. To those who are speaking out, we hear you and we want to contribute to making right any harm that has been caused by our organization. We are bearing witness to these changing times and how many outdated attitudes are universally being questioned. Humbly and fiercely we are ready to have and hold the challenging conversations. It is clear that radical change is needed within our organization and in our wider community.
 
This is a complex situation. We have to dismantle and unpack our own culture yet retain the value that lies within it. What is true and healthful about the culture and teachings? What is unhealthy and must be dismantled so that real healing can happen?
 
We understand that “bypassing” this is not an option as we acknowledge the pervasive stories of abuse in the yoga culture and the monochrome racial makeup of yoga in general. With the outdated way of viewing the world and its people comes the intersection of racism, planetary pollution and oppression of women and LGBTQIA+ people that we have unconsciously ignored for too long! As an organization based on sharing tools for expanding awareness and elevating consciousness, it is essential that we really “walk our talk,” and demonstrate with our actions that we can hold the complexity, variety, and massive polarities present in our world today and still act with courage, compassion, and commitment.  
 
The yogic technology we practice and teach has been shown to be safe and effective for thousands and thousands of people around the world for the last 50 years. We remain committed to sharing them to help as many people as possible live happier, healthier lives. We will continue to provide resources and trainings to share what we have been taught while simultaneously infusing social justice principles in our teachings, bringing out this underlying and previously dormant value of our path.  While we remain committed to the practices and technology of Kundalini Yoga, we are also equally committed to educating ourselves as a community about power and abuse and take steps to dismantle it and fight against all forms of inequality in our world and in our yoga culture. We must truly be the change ourselves for what we want to see in the world.
 
 
KRI’s commitments moving forward:
 
 • Create a safe space for all: All students must be able to practice Kundalini Yoga without fear of sexual, personal, or financial pressure from their yoga teacher. All students must be welcomed into our classes and communities as they are, with respect to their race, gender identity and sexual orientation. We commit to creating a safe place that is diverse and welcoming to all ages, gender identities, races, sexual orientations, physical/mental abilities, ethnicity, religions and perspectives
 • Honor & respect for women: We commit to consciously raising all women up and dismantling sexist and patriarchal attitudes.
 • Zero tolerance for abuse of any kind: We continue to work with The Office of Ethics and Professional Standards to clearly establish guidelines and ramifications for any abusive teachers/trainers, following industry best practices.
 • We will continue this practice: Kundalini Yoga remains a powerful tool that uplifts thousands of people. We will continue to support teachers and trainers of Kundalini Yoga as they evolve to apply and embody these Teachings over time.
 • Promote diversity & inclusion: We are committed to antiracist and anti-oppressive practices and principles in our work at KRI, and plan to address these throughout our organizations and trainings. Together we will build an inclusive culture that celebrates and honors the diverse voices of our global community. Everyone is welcome here. Together we will continue to build an inclusive culture that celebrates the diverse voices of our global community.
 • The Genesis of Our Practice:  KRI will continue to offer the original Teachings, unedited, as a resource for yogis, teachers, trainers and academics at www.libraryofteachings.org
 
 
We are changing with you! We are shifting in many ways, and are offering additional educational avenues for your continued process. Please know that we are here with you, and want to hear your suggestions.
 
 • We will shift to focus on the teachings of Kundalini Yoga beyond personality, including focusing more on research and evidence-informed validation of the effectiveness of this technology.
 • We are increasing our focus to service, advancing global peace and social justice by giving people the inner tools to become change agents and leaders for today’s world.
 • Ensuring that our values; such as honoring and respecting women, providing a safe place for all students to practice Kundalini Yoga, zero tolerance for any abuses of power, respecting, and honoring diversity across all dimensions; are clearly reflected in our organization and our trainings.
 • We will become a truly global community, not just US-centric.
 • As part of our Aquarian Development Series of online training courses, we have launched several courses focused on various planetary justice topics.
 • The KRI board of directors affirms their support to make KRI an anti-racist, anti-discriminatory, pro-social justice organization. This includes both how it runs itself and in the trainings it offers. 
 • We have launched a Social Justice Resource page to increase access to information about this powerful movement we are part of.
 • We will be adding a trigger warning/content warning on the Library of Teachings. The genesis of these teachings will remain online, unedited but with a strong content warning.
 
We honor all of our community of Kundalini Yoga practitioners. You are spiritual warriors, change agents, and light beings whose efforts are so valuable, alongside all other yoga traditions, in serving this planet. KRI is here to support you and as many people as possible to be healthy, happy and whole with the technology of Kundalini Yoga. 
 
Many Blessings,
Amrit Singh and the KRI Staff